Korzystając z usług naszego sklepu, będziesz zaangażowany w niniejsze warunki użytkowania oraz polityki i zasady. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem niniejszego regulaminu, możesz odmówić odwiedzenia i korzystania z usług naszego sklepu.

Sklep internetowym prowadzony jest przez firmę:

MKubo Piotr Siatkowski;
Grażyny 7/8, 93-309 Łódź
NIP: 7712702908
REGON: 381366651

E-mail: [email protected]

Ważne informacje

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych za pośrednictwem tej strony internetowej między MKubo Piotr Siatkowski ("my"), a każdą osobą dokonującą zakupu (na stronie tego użytkownika), która zawiera umowę w celu pozyskania towarów przeznaczonych wyłącznie do użytku osobistego, a nie na potrzeby zawodu ("ty"). Niniejsze warunki nie mają zastosowania do zamówień dla firm i handlu.

Składając zamówienie, zgadzasz się na te warunki.

Konto użytkownika

Ze względów bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, zastrzegamy sobie prawo do ich zawieszenia bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać prawidłowe i dokładne dane. Wszystkie adresy i nazwy płatników powinny być prawidłowe. W niektórych krajach odbiorca może być zobowiązany do przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu w celu odebrania przesyłki lub w celu weryfikacji płatności. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych, które udostępniają. Jeżeli jakiekolwiek informacje będą nieprawidłowe i zapobiegną wysyłce, dostawie lub odprawie celnej, nasz sklep nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie zaoferuje żadnej rekompensaty w takich przypadkach.

Będziemy zawsze przestrzegać prawa i uprzejmie przypominamy użytkownikom, aby zrobili to samo. Jako importerzy, klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji w swoich krajach.

Zamawianie

Składając zamówienie, deklarujesz, że masz co najmniej 18 lat.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność opisów produktów, specyfikacji i cen, mogą pojawić się sytuacje, w których pojawiają się błędy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie możemy przyjąć Twojego zamówienia. W przypadku pomyłki skontaktujemy się z Tobą z pełnym wyjaśnieniem i poprawioną ofertą. Wyświetlane informacje są traktowane jako zaproszenie, a nie jako potwierdzona oferta na sprzedaż. Umowa jest potwierdzana przy dostawie towarów.

Biorąc pod uwagę popularność lub ograniczenia dostaw niektórych naszych produktów, być może będziemy musieli ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości dostępnych produktów do zakupu w dowolnym czasie, nawet po złożeniu zamówienia.

Po otrzymaniu zamówienia automatycznie wysyłamy wiadomość e-mail zawierającą podstawowe informacje na temat Twojego zamówienia.

Umowa nie zostanie zawarta, zanim wyślemy Ci wiadomość e-mail potwierdzającą, że Twoje zakupione przedmioty zostały wysłane. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia niezwłocznie poinformujemy Cię o tym pocztą e-mail.

Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zlecenia, transport jest wyłączną odpowiedzialnością zewnętrznej firmy logistycznej. Na tym etapie pełna własność produktów zamówienia należy do kupującego. Wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

Zapisujemy Twoje dane w celu dokumentacji i przetwarzania Twojego zamówienia. Jeśli utracisz swoje dany wyślemy Ci kopię na żądanie.

Anulowanie zamówienia

Klienci mogą anulować zamówienie w dowolnym momencie przed wysyłką. Po wysłaniu zamówienia nie można go anulować, zmienić ani zwrócić pieniędzy. Po otrzymaniu przesyłki wchodzi w życie nasza polityka zwrotów.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Przyjmujemy 30-dniową politykę zwrotu i zwrot pieniędzy za nieotwarte i nieużywane produkty. Okres wypowiedzenia wygaśnie po upływie 30 dni od dnia, w którym nabędziesz, lub strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazany przez ciebie, uzyska fizyczne posiadanie zamówionych przedmiotów.

Aby anulować zamówienie i otrzymać zwrot pieniędzy, musisz najpierw poinformować nas o tym za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub e-maila. Poprowadzimy Cię przez proces, abyśmy mogli otrzymać przedmiot i jak najszybciej zwrócić Ci pieniądze.

Zwracamy pieniądze za pomocą tej samej metody płatności, jaką otrzymaliśmy od Ciebie, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

Wysyłka i dostawa

Ponieważ wiele zdarzeń będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na dostarczenie zamówienia, sugerujemy klientom zamawianie produktów z dużym wyprzedzeniem, jeśli klienci mają specjalną okazję lub wydarzenie, na które chcą wykorzystać swój produkt. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnione dostawy. Będziemy jednak współpracować z Tobą, aby zapewnić płynne zakupy.

Klienci są odpowiedzialni za podanie pełnych i dokładnych adresów wysyłkowych. Nie możemy zmienić adresu dostawy po wysłaniu paczki, nie ponosimy odpowiedzialności za paczki utracone z powodu niekompletnych lub niedokładnych adresów. Jeśli dostawa z jakiegoś powodu nie powiedzie się, a adres dostawy odpowiada adresowi podanemu przez klienta, nie możemy ponosić odpowiedzialności za zwrot paczki.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przesyłki, które nie przejdą się przez lokalny urząd celny i zostaną zniszczone z powodu nielegalnego towaru w kraju docelowym. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów. Nie możemy również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki importowe, które mogą wystąpić, a klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie tej opłaty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Należy pamiętać, że ubezpieczenie przesyłki nie obejmuje żadnych kwestii celnych, w tym, między innymi, towarów zniszczonych lub skonfiskowanych z powodu ich nielegalnego statusu w danym kraju docelowym. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia przesyłki z powodu ceł importowych lub podatków, kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z procesem.

Wszystkie zamówienia zgłoszone jako "dostarczone" przez firmy logistyczne są uważane za dostarczone. Nie możemy w tym przypadku ponosić odpowiedzialności za brak dostawy.

Wysyłamy wszelkie przedmioty zamówione przez klientów. Nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta niewłaściwego produktu, jeśli złożył on zamówienie na niewłaściwy towar.

Może się zdarzyć, że potwierdzimy twoje zamówienie, ale później okaże się, że nie możemy dostarczyć zamówionego produktu. Jeśli nie możemy dostarczyć zamówionego produktu, skontaktujemy się z klientem i zaoferujemy anulowanie zamówienia i całkowite zwrócenie kosztów zakupu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki i szacowanego czasu dostawy znajdziesz tutaj.

Wymiana i zwroty (Gwarancja zwrotu pieniędzy)

Przyjmujemy 30-dniową politykę zwrotu i zwrot pieniędzy za nieotwarte i nieużywane produkty.

Pieniądze za zwrócony przedmiot zostaną odesłane w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że towar nie jest uszkodzony. Towary, które zostały naruszone przez klienta, nie podlegają zwrotowi i zostaną odesłane na koszt klienta.

Domyślnie kwota zwrotu nie może przekroczyć pierwotnej kwoty zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opłaty bankowe ani opłaty za kurs wymiany waluty. Opłaty te są przetwarzane przez bank i nie zostaną zwrócone przez nasz sklep.

Gwarancja zwrotu pieniędzy nie obejmuje zamówień hurtowych oraz zamówień niestandardowych.

Więcej informacji na temat naszej polityki zwrotów produktów przeczytasz tutaj.

Opis produktów

Chociaż staramy się być tak dokładnym jak to możliwe, nie gwarantujemy, że opisy produktów lub inne treści są dokładne, kompletne lub wolne od błędów. Od czasu do czasu mogą pojawiać się informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen i dostępności.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Ceny

Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny nie zawierają ceł importowych. W przypadku nałożenia cła lub innych opłat podatkowych, opłata spoczywa na kupującym.

Informacje na temat ochrony prywatności

Szanujemy prywatność klientów. Więcej informacji o polityce prywatności przeczytasz tutaj.

Polityk plików Cookie

Używamy plików cookie w celu optymalizacji pracy strony internetowej sklepu oraz przyjaznego i wygodnego poruszania się po naszym serwisie. Więcej na temat polityki plików cookie przeczytasz tutaj.

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na stronie naszego sklepu, takie jak tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, obrazy, pliki są naszą własnością i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi.

Śledź nas na Facebooku