Zawiadomienie i polityka usunięcia własności intelektualnej

Jako sprzedawca internetowy działamy w dobrej wierze i opracowaliśmy Politykę zawiadamiania i usunięcia własności intelektualnej w celu ochrony odnośnych praw autorskich osób trzecich i konsumentów. Naszą zasadą jest reagowanie na wyraźne zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw własności intelektualnej. Jeśli jesteś przekonany, że prawo własności intelektualnej może być naruszone przez nasz sklep, możesz przesłać oświadczenie o rzekomym naruszeniu praw własności intelektualnej. Oświadczenie to musi wyraźnie zawierać wszystkie następujące informacje:

- Pełna nazwa właściciela własności intelektualnej

- Nazwa firmy, którą reprezentujesz

- Twój adres (w tym miasto, województwo i kod pocztowy

- Twój kontaktowy adres e-mail i numer telefonu

- Szczegółowy i pełny opis praw własności intelektualnej, które uważasz, że zostały naruszone

- Wyjaśnienie domniemanego naruszenia i jego lokalizacji na stronie internetowej naszego sklepu

- Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z Twoją najlepszą wiedzą

- Oświadczenie, że zwolnisz nasz sklep z wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich), które nasz sklep może ponieść w związku z ograniczeniem konta wskazanego w niniejszym oświadczeniu.

Oświadczenie wyślij na nasz adres email , który znajdziesz w zakładce "Kontakt z nami" lub używając formularza kontaktowego również z zakładki "Kontakt z nami"

Śledź nas na Facebooku